Abioğlu Mühendislik

Jeofizik Hizmetleri

• Sismik Ölçüler
(masw, kırılma, yansıma)
• Elektrik rezistivite yöntemi
• Mikrotremör